تیم سپهر پوز

تیم قدرتمند شرکت سپهر پوز اینجاست تا خدمات خود را به شما ارائه دهد

اعضای هیئت مدیره

کارشناسان فروش

سرکار خانم حیدری

کارشناس فروش

شماره تماس کارشناس :09034169797
09034169898

سپیده ماکیانی

سرکار خانم کیانی

کارشناس فروش

شماره تماس کارشناس :09362002198

خانم-سبایلی

سرکار خانم سبایلی

کارشناس فروش

شماره تماس کارشناس :09057848690

سرکار خانم پیشیار

سرکار خانم پیشیار

کارشناس فروش

شماره تماس کارشناس :
09359383344

جناب آقای مهرداد افندی زاده

کارشناس فروش

شماره تماس کارشناس :
09355645964

جناب آقای آندروش باباخانیان

کارشناس فروش

شماره تماس کارشناس :
09195557589

کارشناس پشتیبانی فنی

جناب-آقای-مهندس-شمس

جناب آقای مهندس رضایی

کارشناس تعمیرات و پشتیبانی

شماره تماس: 09129623119

کارشناس آی تی

میلاد-یارمحمدی

جناب آقای مهندس یارمحمدی

مدیر بخش آی تی

شماره تماس: 09035081212

کارشناس تحویل

جناب-آقای-سمندر

جناب آقای سمندر

کارشناس تحویل

شماره تماس کارشناس :09195629929

فهرست